Acta Palaeontologica Polonica

Rewizja środkowoordowickich łodzikowców Orthocerataceae z Baltoskandii

Björn Kröger

Acta Palaeontologica Polonica 49 (1), 2004: 57-74

Fauna nadrodziny Orthocerathaceae Baltoskandi ma duże znaczenie, gdyż wypełnia lukę w zapisie kopalnym między dolnoordowicką fauną Ameryki Północnej a górnośrodkowoordowicką fauną Chin i Ameryki Północnej. Rewizję rodzin Orthoceratidae, Geisonoceratidae i Arionoceratidae oparto na materiale obejmującym ponad 450 okazów. Zaobserwowano zmienność wewnątrzgatunkową i ontogenetyczną. Ustanowiono następujące nowe taksony: Plagiostomoceras fragile sp. nov., Archigeisonoceras repplingense sp. nov., Archigeisonoceras picus sp. nov. Archigeisonoceras folkeslundense sp. nov., Nilssonoceras latisiphonatum gen. et sp. nov., Kinnekulloceras kinnekulense gen. et sp. nov. i Arionoceras lotskirkense sp. nov. Po raz pierwszy opisano przedstawicieli rodzaju Archigeisonoceras w rejonie Baltoskandi oraz udokumentowano najstarsze wystąpienie rodzaju Arionoceras w środkowym ordowiku Baltoskandii. Wykazano, że złogi syfonalne środkowoordowickich ortocerasów wykazują dużą zmienność i powszechnie występują w apikalnych częściach fragmokonu.

Key words: Cephalopoda, Nautiloidea, Orthoceratacea, Ordovician, Baltoscandia.

Björn Kröger [buxcreau@gmx.de],Geologisch−Paläontologisches Institut und Museum, Universität Hamburg, Bunde−sstr. 55, D−20146 Hamburg, Germany.