Acta Palaeontologica Polonica

Grzebieniasty tarczowiec bezzawiasowy Bothriolepis zadonica H.D. Obrucheva z dolnego famenu środkowej Rosji europejskiej

Sergey Moloshnikov

Acta Palaeontologica Polonica 49 (1), 2004: 135-146

Opisano i zilustrowano nowy materiał kopalny dotyczący przedstawiciela ryb pancernych (Placodermi, Antiarchi) z rodziny Bothriolepididae, Bothriolepis zadonica H.D. Obrucheva, 1983. Znaleziska datowane są jako reprezentujące lokalne piętro zadońskie (górny dewon, dolny famen) tzw. Centralnego Obszaru Dewońskiego (środkowa Rosja europejska) i pochodzą z dziewięciu stanowisk z okręgów orelskiego i twerskiego. B. zadonica odznacza się wyraźnym grzebieniem grzbietowym wzdłuż pancerza tułowiowego oraz swoistym, trapezoidalnym kształtem zagłębienia przedoczodołowego w pancerzu głowowym. Prześledzono zmienność międzyosobniczą i ontogenetyczną. Grzebieniaste botriolepisy znane są wyłącznie z Euroameryki i wschodniej Gondwany; omówiono możliwe pokrewieństwa między fauną Bothriolepididae tych prowincji paleobiogeograficznych.

Key words: Placodermi, Bothriolepidoidei, Bothriolepis, Devonian, Famennian, Russia.

Sergey Moloshnikov [molsergey@rambler.ru], Department of Palaeontology, Geological Faculty, Lomonosov Moscow State University, Vorob’evye Gory, 119992, Moscow, Russia.