Acta Palaeontologica Polonica

Kości skaliste ssaków łożyskowych z późnej kredy Uzbekistanu

Eric G. Ekdale, J. David Archibald, and Alexander O. Averianov

Acta Palaeontologica Polonica 49 (1), 2004: 161-176

Opisano kości skaliste czaszki reprezentujące ssaki z grupy 'Zhelestidae' oraz rodzaj Kulbeckia ('Zalambdalestidae') z późnej kredy Uzbekistanu. Kość skalista 'żelestyda' zachowała kilka cech przodków ssaków właściwych (Eutheria), a może nawet starszych filogenetycznie, w tym przewód przeduszny, skrzydło boczne, i mniej eliptyczny otwór przedsionkowy. Jedynym innym ssakiem właściwym, który zachował te struktury jest wczesnokredowy Prokennalestes. W omawianej kości nie stwierdzono żadnych cech właściwych wyłącznie 'Zhelestidae' i ssakom kopytnym. Kość skalista ssaka z rodzaju Kulbeckia wykazuje kilka cech wspólnych z innymi 'zalambdalestydami' (takimi jak Zalambdalestes i Barunlestes), a także z przedstawicielami rodzajów Asioryctes i Kennalestes, np. wygięty grzebień łączący crista interfenestralis z tylnym wyrostkiem bębenkowym oraz obecność 'wyrostka bębenkowego' widocznego z tyłu kości skalistej.

Key words: Mammalia,“Z helestidae”,“Z alambdalestidae”, Kulbeckia,pet rosal,L ate Cretaceous,Uzbeki stan.

Eric G. Ekdale [eekdale@mail.utexas.edu], Department of Biology, San Diego State University, San Diego, California 92182−4614, USA. Present address: Department of Geological Sciences, The University of Texas, Austin, Texas 78712−0254, USA; J. David Archibald [darchibald@sunstroke.sdsu.edu], Department of Biology, San Diego State University, San Diego, California 92182−4614, USA; Alexander O. Averianov [sasha@AA1923.spb.edu], Zoological Institute, Russian Academy of Sciences, Universitetskaya nab. 1, Saint Petersburg 199034, Russia.