Acta Palaeontologica Polonica

Nowy czworonóg z rodziny dyskozaurisków (sejmuriokształtne) z dolnego permu Moraw (Czechy)

Jozef Klembara

Acta Palaeontologica Polonica 50 (1), 2005: 25-48

Przedstawiono szczegółowy opis nowego rodzaju i gatunku sejmuriokształtnego czworonoga, Makowskia laticephala gen. et sp. nov., z dolnopermskich osadów rowu Boskovic na Morawach (Czechy), a także rekonstrukcję jego czaszki. Zaliczono go do rodziny Discosauriscidae (wraz z Discosauriscus i Ariekanerpeton) na podstawie następujących cech: krótka okolica przedoczodołowa; oczodoły zaokrąglone do owalnych położone głównie w przedniej połowie czaszki; wcięcie uszne szerokie w płaszczyźnie grzbieto-brzusznej i głęboko wcięte w kierunku przednio-tylnym; łuski brzuszne zaokrąglone do owalnych. Makowskia różni się od pozostałych Discosauriscidae następującymi cechami: kości nosowe długości równej szerokości; szeroka okolica międzyoczodołowa; styk kości przedczołowych i zaczołowych znajduje się w połowie długości kości czołowych (inaczej niż u D. pulcherrimus); kość szczękowa najgrubsza w połowie długości; podoczodołowa gałąź kości jarzmowej krótka i szeroka grzbieto-brzusznie z długim szwem między kośćmi łzową a jarzmową biegnącym w kierunku przednio-grzbietowymtylno-brzusznym; kość zaoczodołowa krótka przodo-tylnie, bez wydłużonego wyrostka tylnego; gładka brzuszna powierzchnia kości potylicznej (o. basioccipitale); szeregi drobnych ząbków osadzonych na wyraźnych grzebieniach przedzielonych bruzdami rozchodzą się z miejsca położonego bocznie od powierzchni stawowej na brzusznej powierzchni gałęzi podniebiennej kości skrzydłowej (inaczej niż u D. pulcherrimus); ukośna krawędź poprzecznego skrzydła kości skrzydłowej skierowana przednio-dośrodkowo-tylno-bocznie; dziób kości przyklinowej stosunkowo krótki i nieco zaokrąglony; brzuszna powierzchnia tylnej płyty kości przyklinowej silnie urzeźbiona (inaczej niż u D. pulcherrimus i Ariekanerpeton); dystalne zakończenia czwartych i piątych żeber przedkrzyżowych silnie wydłużone w hakowate wyrostki skierowane ku tyłowi; trzon ostatniego żebra ogonowego rozszerzony przednio-tylnie; rozszerzony w środkowej części tylny trzon międzyobojczyka zwęża się ku przodowi i ku tyłowi.

Key words: Skeletal anatomy, Discosauriscidae, Seymouriamorpha, Permian, Boskovice Furrow, Moravia, Czech Republic.

Jozef Klembara [klembara@fns.uniba.sk], Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovak Republic.