Acta Palaeontologica Polonica

Nowe dane na temat rozmieszczenia i paleobiologii ryb pyknodontowych z rodzaju Gyrodus

Jürgen Kriwet and Lars Schmitz

Acta Palaeontologica Polonica 50 (1), 2005: 49-56

Po raz pierwszy stwierdzono występowanie ryby Gyrodus (Pycnodontiformes) w dolnej kredzie Niemiec, na podstawie dwóch niekompletnych żuchw z hoterywu i baremu. Dokonano przeglądu rozmieszczenia stratygraficznego i geograficznego Gyrodus. Zasięg Gyrodus - od środkowej jury do wczesnej kredy - czyni go jednym z najbardziej długowiecznych rodzajów pyknodontów. Na razie nie ma jednoznacznych dowodów na występowanie Gyrodus w późnej kredzie. Najszersze rozprzestrzenienie i największe zróżnicowanie taksonomiczne Gyrodus przypada na późną jurę. Rozmieszczenie Gyrodus wskazuje, że w odróżnieniu od innych pyknodontów nie prowadził wyłącznie życia przybrzeżnego, lecz zapuszczał się też na pełne morze. Pokrój ciała i przystosowania płetw nieparzystych potwierdzają taką pelagiczną interpretację.

Key words: Neopterygii, Pycnodontiformes, Gyrodus, Cretaceous, palaeobiogeography, Germany.

Jürgen Kriwet [j.kriwet@lrz.uni−muenchen.de], Ludwig−Maximillians−University, Faculty of Geosciences, Department of Earth and Environmental Sciences, Section of Palaeontology, Richard−Wagner−Str. 10, 80333 Munich, Germany; Lars Schmitz [lSchmitz@geology.ucdavis.edu], Department ofGeology, University of California, Davis, CA 95616, USA.