Acta Palaeontologica Polonica

Nowe płazy i gady łuskonośne z mastrychtu niecki Haţeg w Rumunii

Annelise Folie and Vlad Codrea

Acta Palaeontologica Polonica 50 (1), 2005: 57-71

W osadach lądowych mastrychckiej formacji Sânpetru na południe od miejscowości Pui (niecka Haţeg, zachodnia Rumunia) odkryto liczne szczątki płazów i gadów. Płazy reprezentowane są przez salamandropodobnego Albanerpeton sp. (Allocaudata) i co najmniej dwie ropuszki (cf. Eodiscoglossus sp. i cf. Paradiscoglossus sp.). Spośród licznych jaszczurek można wymienić nowy gatunek Bicuspidon hatzegiensis sp. nov. (Teiidae), oraz, stwierdzone po raz pierwszy w odsłonięciu późnokredowym, dwa gatunki z rodziny Paramacellodidae (Becklesius nopcsai sp. nov. i Becklesius cf. B. hoffstetteri). Nieokreślony gatunek z rodziny Madtsoiidae jest najstarszym znanym przedstawicielem tej rodziny węży w Europie wschodniej. Obecność szczątków Albanerpeton w tym stanowisku potwierdza pojawienie się tego rodzaju w Europie już w późnej kredzie, a nie dopiero w miocenie, jak sądzono wcześniej. Obecność Albanerpeton i Bicuspidon w kotlinie Haţeg sugeruje wpływy północnoamerykańskie na europejskie fauny płazów i jaszczurek w mastrychcie.

Key words: Allocaudata, Anura, Lacertilia, Serpentes, palaeobiogeography, Maastrichtian, Romania.

Annelise Folie [annelise.folie@naturalsciences.be], F.R.I.A. grant holder, Department of Palaeontology, Royal Belgian Institute of Natural Sciences, rue Vautier 29, B−1000 Brussels, Belgium (corresponding author); Vlad Codrea [vcodrea@bioge.ubbcluj.ro], Catedra de Geologie−Paleontologie, Universitatea Babeş−Bolyai, Str. Kogălniceanu 1, 3400 Cluj−Napoca, Romania.