Acta Palaeontologica Polonica

Caudipteryx jako nieptasi teropod, a nie nielotny ptak

Gareth J. Dyke and Mark A. Norell

Acta Palaeontologica Polonica 50 (1), 2005: 101-116

Caudipteryx zoui to zagadkowy mały teropod znany z wczesnokredowej formacji Yixian z Chin. Odkąd został opisany po raz pierwszy, stał się przedmiotem ożywionej dyskusji dotyczącej powiązań filogenetycznych między nieptasimi teropodami a ptakami (Avialae), ponieważ zachowały się skamieniałe struktury bez zastrzeżeń uznawane za pióra (choć aerodynamicznie nie przystosowane do lotu. Wysunięto jednak także tezę, że zarówno względne proporcje kości kończyn tylnych (w stosunku do całkowitej długości nóg), jak i położenie środka ciężkości kaudypteryksa bardziej przypominają te parametry u biegających ptaków niż u pozostałych nieptasich dinozaurów drapieżnych. Wyprowadzono stąd wniosek, że Caudipteryx mógł zostać niesłusznie zinterpretowany jako upierzony nieptasi teropod, a w istocie był nielotnym ptakiem. W niniejszej pracy przeanalizowano tę argumentację zarówno na poziomie danych o okazach kopalnych, na których była oparta, jak i zasadności przedstawionych wyników. Okazało się, że nie ma żadnych powodów - filogenetycznych, morfometrycznych ani innych - by uważać kaudypteryksa za cokolwiek innego niż niewielkiego dinozaura z grupy nieptasich teropodów.

Key words: Dinosauria, Theropoda, Avialae, birds, feathers, Yixian Formation, Cretaceous, China.

Gareth J. Dyke [gareth.dyke@ucd.ie], Department of Zoology, University College Dublin, Belfield Dublin 4, Ireland; Mark A. Norell [norell@amnh.org], Division of Paleontology, American Museum of Natural History, New York 10024, USA.