Acta Palaeontologica Polonica

Ssak drapieżny Simocyon z rodziny Ailuridae z późnego miocenu Hiszpanii i systematyka tego rodzaju

Stéphane Peigné, Manuel J. Salesa, Mauricio Antón, and Jorge Morales

Acta Palaeontologica Polonica 50 (2), 2005: 219-238

Opisano najpełniejszy i najlepiej zachowany materiał z Hiszpanii zaliczany do rodzaju Simocyon. Okazy pochodzą z późnomioceńskiego (Vallesian) stanowiska Batallones-1 w prowincji madryckiej, i zaliczono je do gatunku Simocyon batalleri. Opisano anatomię czaszki, żuchwy i uzębienie S. batalleri z Batallones-1 i porównano je ze znanymi gatunkami Simocyon. Dokonano przeglądu statusu systematycznego i definicji gatunków Simocyon oraz przeanalizowano zmienność morfologiczną w obrębie Simocyon. Uznano trzy gatunki za ważne. S. batalleri znany jest z kilku hiszpańskich stanowisk (głównie datowanych na ssaczy poziom neogeński MN 10). S. diaphorus z Niemiec (ssaczy poziom MN 9), jest geologicznie najstarszym w Europie gatunkiem rodzaju. Gatunek typowy S. primigenius jest wieku turolskiego i znany jest z wielu stanowisk w Europie, Ameryce Północnej i Chinach. Do gatunku tego należą formy określane jako S. zdanskyi i S. marshi (młodsze synonimy). Nie rozstrzygnięto statusu Simocyon hungaricus. Simocyon simpsoni został wyłączony z rodzaju Simocyon i uznany za przedstawiciela odrębnego rodzaju Protursus, zgodnie z pierwotnym ujęciem. Zaproponowano diagnozę różnicującą dla Simocyon batalleri na podstawie przeanalizowanego materiału. Gatunek ten jest morflogicznie pośredni między bardziej prymityvnym S. diaphorus, z mniej zredukowanym p3; a bardziej zaawansowanym S. primigenius, odznaczającym się zmodyfikowaną żuchwą (np. bardzie pionowym i rozrośniętym wyrostkiem dziobiastym i dłuższym wyrostkiem kątowym). Ewolucję rodzaju Simocyon cechuje tendencja do orzystosowywania się do miażdzęnia pokarmu, wyrażająca się w przebudowie przynajmniej tylnej części żuchw. Zaproponowano rekonstrukcję czaszki i wyglądu przyżyciowego Simocyon.

Key words: Systematics, Mammalia, Carnivora, Ailuridae, Simocyon, Miocene, Madrid Basin, Europe.

Stéphane Peigné [stephane.peigne@univ−poitiers.fr], Laboratoire de Géobiologie, Biochronologie et Paléontologie humaine, CNRS UMR 6046, 40, avenue du Recteur Pineau, 86022 Poitiers, France; Manuel J. Salesa [M.Salesa@livjm.ac.uk], School of Biological & Earth Sciences, Liverpool John Moores University, Liverpool L3 3AF, United Kingdom; Mauricio Antón [mfanton@terra.es] and Jorge Morales [mcnm166@mncn.csic.es], Departamento de Paleobiología, Museo Nacional de Ciencias Naturales, c/ José Gutiérrez Abascal, 2, 28006 Madrid, Spain.