Acta Palaeontologica Polonica

Pierwszy cenomański dinozaur z Europy Środkowej (Czechy)

Oldřich Fejfar, Martin Košťák, Jiří Kvaček, Martin Mazuch, and Michal Moučka

Acta Palaeontologica Polonica 50 (2), 2005: 295-300

Opisano pierwsze szczątki kostne dinozaura z Czech, obejmujące kompletną kość udową i nieoznaczalne fragmenty kostne. Wydobyto je z osadów przybrzeżnych osadzonych w późnym cenomanie na stokach pradawnego archipelagu, kilka kilometrów na północ od większej Wyspy Reńsko-Czeskej położonym na obszarze dzisiejszej Europy środkowej. Osady, w których znaleziono szczątki dinozaura reprezentują formację perucko-koryczańską (poziom amonitowy Inoceramus pictus-I. pictus bohemicus, górny cenoman). Są to pierwsze niewątpliwe skamieniałości dinozaurów z tej formacji, a zarazem pierwsze znalezisko dinozaurów z cenomanu Europy Środkowej. Należały do niewielkiego iguanodonta przypominającego formy kredowe z innych części Europy. Roślinożerny dinozaur ptasiomiedniczny żył wśród roślinności pośredniej między florą słonych bagien, z dużym udziałem szpilkowego halofita Frenelopsis alata a zbiorowiskiem równi zalewowej zdominowanej przez laurolistne okrytozalążkowe.

Key words: Dinosauria, Iguanodontidae, palaeoenvironment, vegetation, Cenomanian, Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic, Europe.

Oldřich Fejfar [fejfar@natur.cuni.cz], Martin Košťák [kostak@natur.cuni.cz], and Martin Mazuch [mmazuch@centrum.cz], Ústav geologie a paleontologie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Albertov 6, Praha 2, 128 43, Czech Republic; Jiří Kvaček [jiri.kvacek@nm.cz], Národní Museum, Václavské náměstí 1, Praha 1, 110 00, Czech Republic; Michal Moučka [mmoucka@c−box.cz], Puškinská 657, 284 01 Kutná Hora, Czech Republic.