Acta Palaeontologica Polonica

Olbrzymi ramienionóg z nadrodziny Discinoidea z dolnego dewonu Algierii

Michal Mergl and Dominique Massa

Acta Palaeontologica Polonica 50 (2), 2005: 397-402

Opisano nowy rodzaj ramienionoga z nadrodziny Discinoidea Gigadiscina gen. nov., z gatunkeim typowym G. lessardi sp. nov. z dolnego dewonu (zigen=prag) Kotliny Tamesna (Masyw Południowego Ahaggaru, południowa Algieria). Odznacza się dużymi rozmiarami i płasko-wypukłym profilem muszli, z przyśrodkowo położonym otworem nóżkowym. Mikroornamentacja jest typowa dla Discinoidea - na powierzchni postlarwalnej części muszli występują drobne koliste jamki ułożone w promieniste rzędy. Omówiono pokrewne gatunki należące do malwinokafrysjkiej prowincji paleobiogeograficznej znane z Afryki Południowej, Południowych Falklandów, Antarktydy, Ameryki Południowej i Libii, a także słabo zachowaną Discina anomala z dolnego dewonu Niemiec. Duże rozmiary i płasko-wypukła muszla tych Discinoidea, znacząco podobna do dzisiejszych czareczek (Patella), zinterpretowano jako przystosowanie do siedlisk w pobliżu plaż piaszczysty i żwirowych w środowisku o wysokiej energii. Najprawdopodobniej stożkowata górna muszla zmniejszała opór w turbulentnej wodzie, a przyczepienie muszli dużą, przylgowatą nóżką chroniło przed oderwaniem od podłoża.

Key words: Brachiopoda, Discinoidea, Devonian, Algeria, Germany.

Michal Mergl [mmergl@kbi.zcu.cz], Department of Biology, University of West Bohemia, Klatovska 51, 30614, Plzeň, Czech Republic; Dominique Massa, 6 Rue J.J. Rousseau, Suresnes, 92150 France.