Acta Palaeontologica Polonica

Pierwszy pomezozoiczny kopalny krokodyl z Chile

Stig A. Walsh and Mario Suárez

Acta Palaeontologica Polonica 50 (3), 2005: 595-600

Kopalne krokodyle są dobrze znane ze stanowisk kręgowcowych w Ameryce Południowej, ale w Chile najmłodszy zapis tej grupy pochodził z kredy. Dziś w kraju tym nie występują żadne krokodyle, i czas ich zaniku na tym obszarze jest nieznany. Opisujemy pierwsze skamieniałości krokodyla z osadów morskich późnomioceńskiej formacji Bahía Inglesa w północnym Chile. Fragmentaryczny materiał dowodzi, że krokodyle żyły w Chile jeszcze przynajmniej 7 mln lat temu. Przypuszczamy, że do wyginięcia tej grupy w Chile doprowadziło ochłodzenie klimatu w neogenie i zmiany w paleofizjografii Ameryki Południowej.

Key words: Crocodyliformes, climate change, extinction, Bahía Inglesa Formation, Neogene, Chile.

Stig A. Walsh [s.walsh@nhm.ac.uk], Department of Palaeontology, Natural History Museum, Cromwell Road, London, United Kingdom; Mario E. Suárez [museopaleontologicocaldera@yahoo.com], Museo Paleontológico de Caldera, Av. Wheelright, Caldera, Chile.