Acta Palaeontologica Polonica

Nowe dane o zależności między mózgiem a puszką mózgową u dinozaurów ptasiomiednicznych

David C. Evans

Acta Palaeontologica Polonica 50 (3), 2005: 617-622

Dyskusje na temat morfologii mózgu i względnej wielkości mózgu u nieptasich dinozaurów utrudnia niepewność co do tego, na ile ściśle mózg wypełniał wnętrze puszki mózgowej. Opisane niedawno odciski naczyń krwionośnych (valleculae) na wewnętrznej powierzchni mózgu sugerują, że u nieptasich teropodów z grupy Maniraptoriformes mózg dokładnie wypełniał jamę mózgoczaszki. Podobne odciski naczyń wewnątrzczaszkowych opisano tym razem u przedstawicieli dwóch kladów dinozaurów ptasiomiednicznych, kaczodziobych Hadrosauridae i grubogłowych Pachycephalosauridae. Sttruktury te występują u dinozaurów powszechniej niż dotąd przypuszczano, i wskazują że pewne okolice od przodomózgowia po tyłomózgowie dokładnie przylegały do puszki mózgowej u rozmaitych odlegle spokrewnionych grup dinozaurów.

Key words: Dinosauria, Hadrosauridae, Pachycephalosauridae, endocranial cavity, brain, Cretaceous.

David C. Evans [devans@utm.utoronto.ca], University of Toronto, 3359 Mississauga Rd., Mississauga, ON, Canada, L5L 1C6.