Acta Palaeontologica Polonica

Rewizja póznopaleozoicznego gatunku rekinów "Cladodus" occidentalis

Michał Ginter, Alexander Ivanov, and Oleg Lebedev

Acta Palaeontologica Polonica 50 (3), 2005: 623-631

W wyniku badań nad izolowanymi zębami "Cladodus" occidentalis (należącego do chrzęstnoszkieletowych o uzębieniu typu kladodontowego) z pensylwanu i dolnego permu Rosji, USA i Anglii stwierdzono istotne różnice pomiędzy tym gatunkiem a Cladodus sensu stricto. Zaproponowano przeniesienie "C." occidentalis do nowego rodzaju, Glikmanius gen. nov., a także włączenie tutaj innego gatunku, występującego na Platformie Wschodnioeuropejskiej i w Nebrasce, opisanego uprzednio jako ?Symmorium myachkovensis. Choć nie ma bezpośrednich dowodów na obecność u Glikmanius ktenakantowych kolców płetwowych, podobieństwa w morfologii uzębienia w badanym rodzaju i u Ctenacanthus compressus wskazują na przynależność Glikmanius do rzędu Ctenacanthiformes. Stwierdzono możliwe pokrewieństwa pomiedzy Glikmanius, Cladodus sensu stricto,'Ctenacanthus' costellatus i Heslerodus, jednak odrzucono hipotezę, przedstawioną przez jednego z dawniejszych autorów, że zęby Heslerodus mogłyby reprezentować uzębienie dolnej szczęki u G. myachkoviensis. Ogólne podobieństwo zębów Glikmanius, Cladoselache i Squatinactis uznano za konwergencję.

Key words: Chondrichthyes, Ctenacanthiformes, teeth, Carboniferous, Permian.

Michał Ginter [m.ginter@uw.edu.pl], Instytut Geologii Podstawowej, Uniwersytet Warszawski, Żwirki i Wigury 93, PL−02−089 Warszawa, Poland; Alexander Ivanov [aoi@ai1205.spb.edu], Department of Palaeontology, St. Petersburg University, 16 Liniya 29, 199178 St. Petersburg, Russia; Oleg Lebedev [olebed@paleo.ru], Palaeontological Institute of the Russian Academy of Sciences, 123, Profsoyuznaya, Moscow, 117997, Russia.