Acta Palaeontologica Polonica

Występowanie azjatyckiego koniowatego Sinohippus w miocenie Europy

Manuel J. Salesa, Israel M. Sanchez, and Jorge Morales

Acta Palaeontologica Polonica 49 (2), 2004: 189-196

Anchitheriinae to grupa liściożernych koniowatych, mających w miocenie szeroki zasięg geograficzny. Podrodzina ta obejmuje rodzaje Hypohippus, Megahippus, Kalobatippus, Anchitherium i Sinohippus. W pracy porównano szczątki olbrzymiego anchiterium z hiszpańskiego stanowiska Nombrevilla-1, Anchitherium' sampelayoi, z innymi gatunkami Anchitherium z Europy, z północnoamerykańskimi rodzajami Megahippus i Hypohippus, oraz z azjatyckim Sinohippus. Porównania te pozwalają zasugerować włączenie owego wielkiego liściożernego prakonia z Hiszpanii do rodzaju Sinohippus zamiast do Anchitherium. Propozycja ta oparta jest na pewnych cechach morfologii górnych zębów policzkowych skamieniałości z Nombrevilla-1 oraz ich wielkich rozmiarów wyraźnie wykraczających poza zakres zmienności wszelkich znanych europejskich przedstawicieli rodzaju Anchitherium.

Key words: Mammalia, Anchitheriinae, Anchitherium, Sinohippus, browsers, Miocene, Spain.

Manuel J. Salesa [mcns188@mncn.csic.es], Israel M. Sánchez [mcnm189@mncn.csic.es], and Jorge Morales [mcnm166@mncn.csic.es], Departamento de Paleobiología, Museo Nacional de Ciencias Naturales−CSIC, José Gutiérrez Abascal, 2, 28006 Madrid, Spain.