Acta Palaeontologica Polonica

Nowy dinozaur z grupy diplodokokształtnych zauropodów z późnojurajskiej formacji Morrison amerykańskiego stanu Montana

Jerald D. Harris and Peter Dodson

Acta Palaeontologica Polonica 49 (2), 2004: 197-210

Opisano niekompletny szkielet nowego zauropoda z późnojurajskiej (tyton?) formacji Morrison Formation (?Tithonian) z Montany. Nowy rodzaj i gatunek Suuwassea emilieae oparty jest na wielu autapomorfiach czaszki, szkieletu osiowego i kończyn. Holotyp obejmuje kość przedszczękową, część szczękowej, kwadratową, puszkę mózgową z niekompletnym sklepieniem czaszki, kilka fragmentarycznych kręgów szyjnych oraz kompletne kręgi z przedniego i środkowego odcinka szyi, przedniej części odcinka tułowiowego oraz ogona, żebra, kompletną łopatkę wraz z kością kruczą, kość ramienną, część piszczeli i całą kość strzałkową, kość piętową i elementy stopy. Wykazuje szereg synapomorfii nadrodziny Diplodocoidea, posiadając cechy zarówno rodziny Diplodocidae (Apatosaurus + (Diplodocus + Barosaurus)), jak i Dicraeosauridae (Dicraeosaurus + Amargasaurus). Wstępna analiza filogenetyczna wskazuje, że Suuwassea jest przedstawicielem diplodokokształtnych bardziej zaawansowanym niż rebbachizaury, tworzącym na kladogramie trichotomię z diplodokami i dikreozaurami. Suuwassea to pierwsze dobrze zachowane znalezisko północnoamerykańskiego zauropoda diplodokokształtnego spoza rodziny diplodokowatych, dostarczające nowych danych na temat pochodzenia obu rodzin: Diplodocidae i Dicraeosauridae.

Key words: Dinosauria, Diplodocoidea, Diplodocidae, Dicraeosauridae, paleobiogeography, phylogeny, Morrison Forma− tion, Jurassic.

Jerald D. Harris [jdharris@sas.upenn.edu], Department of Earth and Environmental Science, University of Pennsylvania, 240 S. 33rd St., Philadelphia, PA 19104−6316, USA; Peter Dodson [dodsonp@vet.upenn.edu], School of Veterinary Medicine, University of Pennsylvania, 3800 Spruce St., Philadelphia, PA 19104−6045, USA.