Acta Palaeontologica Polonica 7 (1-2) 1962


Articles

Crustoidea - nouveau groupe de Graptolites

Roman Kozłowski

Acta Palaeontologica Polonica 07 (1-2), 1962: 3-52

Abstract | Full text

Uzębienie górnej szczęki Dicerorhinus mercki (Jäger) ze Sszczęsliwic koło Warszawy

Teresa Czyżewska

Acta Palaeontologica Polonica 07 (1-2), 1962: 223-234

Abstract | Full text

Szczątki ryb kostnoszkieletowych z miocenu Górnego Śląska

Anna Jerzmańska

Acta Palaeontologica Polonica 07 (1-2), 1962: 235-248

Abstract | Full text

The classification and evolution of the Heterostraci

L. Beverly Tarlo

Acta Palaeontologica Polonica 07 (1-2), 1962: 249-290

Abstract | Full text